Wat is de ISPS?

In 1956 werd voor het eerst een International Symposium for the Psychological treatments for the Schizophrenias and other psychoses georganiseerd door Gaetano Benedetti en Christian Müller. Sindsdien wordt dit Symposium om de twee a drie jaar op wisselende locatie gehouden. Zo ontstond een wereldwijd netwerk van psychiaters, psychologen en anderen, die geïnteresseerd zijn in de psychotherapeutische behandeling van mensen met een psychose.

Leden van dit netwerk werken aan behandelmethoden op psychotherapeutische basis voor patiënten met een psychose en doen veel onderzoek op dit gebied. Zo is in de loop van decennia een aanzienlijke hoeveelheid expertise binnen het netwerk ontstaan.

Lid worden van ISPS? Klik hier.

Als lid ontvangt u 3 x per jaar ons vaktijdschrift Psychosis! Voor de internationale site, ga naar www.isps.org

Voor meer informatie, mail ons via: info@ispsnederlandvlaanderen.nl

PSYCHOSE EN CORONA: VERHALEN GEZOCHT

De coronacrisis heeft grote veranderingen gebracht in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het ligt voor de hand dat mensen met psychose ervaring hier heel veel last van hebben..

Toch bereiken ons ook tegengestelde berichten. Namelijk dat veel mensen met psychosegevoeligheid het juist in deze tijd goed doen.

Wij willen ervaringen in Coronatijd van én mensen met psychosegevoeligheid én hun familieleden én hulpverleners verzamelen.

Dit initiatief is gegroeid vanuit het internationale ISPS bestuur en wordt in samenspraak met de regionale ISPS afdelingen over de hele wereld uitgevoerd. Waarom willen we dit zo graag? De doelstelling van de ISPS is, om de relatie psychose met de omgeving te onderzoeken. Nu er in deze coronatijd diepgaande veranderingen optreden in de relatie tussen mensen onderling is dit een unieke kans. En als inderdaad zou blijken dat mensen met psychose ervaring beter bestand zijn tegen de coronacrisis dan anderen, ja zelfs dat anderen iets van hen zouden kunnen leren, draagt dit bij tot de emancipatie van mensen met een psychosegevoeligheid.

We hebben een drietal zo algemeen mogelijke vragen opgesteld, aan de hand waarvan u uw verhaal kunt doen.

  1. Wat zijn uw ervaringen sinds het begin van de pandemie en kwam daar in de loop van de tijd verandering in?
  2. Welke veranderingen, ten goede of ten kwade, vonden er plaats in de relatie tussen mensen met psychose gevoeligheid, familieleden en andere naasten en hulpverleners? Wat was het effect van het thuisblijven en het fysiek anderhalve meter afstand houden ? En wat van andere manieren van contact die ervoor in de plaats kwamen? zoals het videobellen, telefoneren, groeten aan de overkant van de straat etc.
  3. Welke veranderingen zouden moeten blijven na de coronacrisis?

Het verhaal kan 2 A4tjes beslaan. Graag met een samenvatting van een kwart pagina.

U kunt uw verhaal opsturen naar info@ispsnederlandvlaanderen.nl. Ook negatieve verhalen zijn uitdrukkelijk welkom..

Indien het voor u gemakkelijker is, kan u ook een geluidsopname maken en opsturen.

Graag ontvangen we uw verhalen ten laatste voor 6 Juni 2020.

De verhalen worden in het Engels vertaald en na uw toestemming, geanonimiseerd op de internationale ISPS website geplaatst.

Ze zullen het uitgangspunt vormen voor een internationaal webinar, dat plaatsvindt op 25 Juni 2020 om 21.00 uur. Nader bericht volgt.

Wanneer we besluiten om een kwalitatief onderzoek te laten doen zullen we u opnieuw om toestemming vragen