Word lid

Beste collega,

De tijd is nu rijp om lid te worden van ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen! Waarom?

U krijgt dan het nieuwe tijdschrift Psychosis 3 x per jaar thuisgestuurd. Dit is een blad waarin wetenschappelijke artikelen verschijnen, maar ook verslagen van praktijkervaringen met implementatie van psychologische behandelingen, nieuwe experimenten met psychologische behandelingen. Als u zelf ook bezig bent om goede psychologische behandelingen voor psychotische patiënten tot stand te brengen, kunt u ook een verslag daarvan insturen. Kijk hier. U kunt daar ook zien hoe uw instelling een abonnement kan nemen.

U schrijft zich in als lid van ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen door onderstaand formulier in te vullen en de contributie over te maken. Deze bedraagt € 60,- per jaar voor gewone leden, en € 25,- per jaar voor ondersteunende leden.

Namens het bestuur van ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen,

Margreet de Pater

Het adres van het secretariaat van ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen is:

Buitenwatersloot 120, 2613 SV Delft


Betaling:

Wegens de kosten van het overmaken naar een internationaal nummer zijn er aparte banknummers voor Nederland en België.


Voor Nederland: De contributie kan worden voldaan door overmaking op rekening NL61 INGB 0009 3883 28, onder vermelding van ISPS lidmaatschap

Voor Vlaanderen: De contributie kan worden voldaan door overmaking op rekening BE87 733 0089692 94, t.n.v. ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen met vermelding ISPS lidmaatschap