Word lid

Beste collega,

De tijd is nu rijp om lid te worden van ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen! Waarom?

U krijgt dan het nieuwe tijdschrift Psychosis 3 x per jaar thuisgestuurd. Dit is een blad waarin wetenschappelijke artikelen verschijnen, maar ook verslagen van praktijkervaringen met implementatie van psychologische behandelingen, nieuwe experimenten met psychologische behandelingen. Als u zelf ook bezig bent om goede psychologische behandelingen voor psychotische patiënten tot stand te brengen, kunt u ook een verslag daarvan insturen. Kijk hier. U kunt daar ook zien hoe uw instelling een abonnement kan nemen.

U schrijft zich in als lid van ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen door onderstaand formulier in te vullen en de contributie over te maken. Deze bedraagt € 60,- per jaar voor gewone leden, en € 25,- per jaar voor ondersteunende leden.

Rekeningnummer voor Nederland: NL61 INGB 0009 3883 28, t.n.v. ISPS Nederland-Vlaanderen

Rekeningnummer voor Vlaanderen: BE87 733 0089692 94 t.n.v. ISPS Nederland-Vlaanderen

Namens het bestuur van ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen,

Margreet de Pater