Wat is ISPS?

Op het ISPS van 1997 in Londen is the International Society for the Psychological treatments for the Schizophrenias and other psychoses opgericht, een vereniging, waarmee het netwerk een formele organisatie kreeg: www.isps.org.

De doelstelling van ISPS is het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van psychologische behandelingen en behandelmethoden voor mensen met een psychose, en van onderzoek en opleiding op dit gebied.

ISPS stelt zich nadrukkelijk open voor alle psychotherapeutische richtingen. Het streeft behandelingen na voor individuele patiënten, evenals voor groepen en netwerken rond patiënten. Tenslotte bevordert het specifieke behandelingen voor alle categorieën en fasen van een psychotische stoornis.

Intussen heeft ISPS in alle werelddelen en in bijna alle Europese landen onderafdelingen. (zie www.isps.org) In het kader van kennis- en informatie-overdracht kent ISPS de volgende activiteiten:

ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen

In 2002 werd in de lage landen het ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen opgericht. De doelstelling is dezelfde als die van ISPS. Het Netwerk beoogt een forum te geven aan allen, die zich bezig houden met psychotherapie bij psychosen, zodat kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden en kan worden samen gewerkt om de toepassing van psychotherapie voor psychotische patiënten te bevorderen.

Wilt u meer weten over de activiteiten van het ISPS Netwerk Nederland Vlaanderen?

Klikt u dan hier om naar het archief te gaan.

Het gewone lidmaatschap van ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen staat open voor psychiaters en psychotherapeuten en andere professionals in de psychiatrie en GGZ. Anderen, zoals mensen met ervaring met psychose, hun familieleden en andere belangstellenden kunnen ondersteunend lid worden. Leden en ondersteunende leden van het netwerk zijn automatisch lid van de internationale ISPS en ontvangen 3 x per jaar het blad Psychosis. Zij worden regelmatig per mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ISPS, zowel lokaal als internationaal. Ze ontvangen korting op lokale studiedagen en de 2 jaarlijkse internationale congressen.