Samenvatting Margreet de Pater

Samenvatting Margreet de Pater

Bij een kwalitatief onderzoek naar 46 patiënten met ervaring met psychose en familie vond de spreker bij een aanmerkelijk percentage ernstige trauma’s in de voorgeschiedenis van de ouders. Zij zal stilstaan bij hoe dit van invloed geweest zou kunnen zijn bij de ontwikkeling van de kinderen die later psychotisch zouden worden. Wat is het verschil met hun broertjes en zusjes?

Ze zal gegevens uit de gehechtheid literatuur en de ontwikkelingsliteratuur hierbij betrekken.