Samenvatting Manoëlle Hopchet

Samenvatting Manoëlle Hopchet

Veel psychotische symptomen, in het bijzonder schneideriaanse fenomenen die de basis voor de huidige diagnose van schizofrenie vormen, worden vaak gevonden bij mensen met dissociatieve stoornissen. Auditieve hallucinaties, symptomen die sterk benadrukt worden in de huidige diagnose van schizofrenie, worden tegenwoordig niet alleen in de dissociatieve stoornissen en posttraumatische stressstoornis erkend, maar ook bij mensen zonder diagnosticeerbare psychische stoornis. Wanen kunnen dermate frequent geobserveerd worden in posttraumatische stresstoestanden - niet altijd met een duidelijke traumatische inhoud – dat de term psychotische subtype van posttraumatische stress werd gesuggereerd.

Psychotische symptomen kunnen voorkomen bij de dissociatieve identiteitsstoornis, in de partiële manifestaties en in acute dissociatieve toestanden.

We zullen zien dat dissociatieve symptomen, zoals door de klinische instrumenten geëvalueerd, vaak voorkomen bij patiënten met de diagnose van schizofrenie. Dissociatie in psychose lijkt een complex en veelzijdig fenomeen, waarbij er verschillende mechanismen betrokken zijn. Vanuit een klinisch oogpunt, benadrukt de hoge prevalentie van dissociatieve symptomen bij patiënten met schizofrenie de noodzaak om systematisch een trauma anamnese te ondernemen en om ook behandelingen aan te bieden die specifiek ontwikkeld werden voor dissociatieve stoornissen in deze groep patiënten.