Inhoud workshop

Inhoud workshop

In een interactieve setting wordt geoefend met het in gesprek gaan over trauma’s met cliënten die een psychose hebben of hebben meegemaakt. Hoe vraag je op professionele wijze naar trauma’s? Kan je een trauma-vragenlijst gebruiken en hoe dan? Wat kun je doen als er inderdaad traumatische ervaringen zijn die nog steeds een negatieve invloed uitoefenen? Deze vragen komen aan de orde in uitleg, voorbeelden, het gebruik van een vragenlijst, oefeningen, eventueel een video en via uitwisseling met elkaar.