Over trauma gesproken

Vrijdag 20 januari 2017 promoveerde David van den Berg aan de Vrije Universiteit op het onderzoek naar traumabehandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd. Het was een dag van belang voor de wetenschap en klinische praktijk. David verdedigde zijn proefschrift met verve en kreeg zijn doctorstitel cum laude

Samenvatting lezing

Traumagerichte behandeling bij psychose

Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR Europe senior Supervisor. Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze was past president van de European Society for Trauma & Dissociation en is huidig vice voorzitter van het AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation) en voorzitter van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie

Samenvatting lezing.

Psychose en Trauma

Margreet de Pater is sociaal psychiater met pensioen. Zij werkte veel met gezinnen van mensen met een psychosen, interviewde 47 patiënten en hun families over hun vroegere levens en schreef er een boek over “de Eenzaamheid van de psychose”

Samenvatting lezing

Trauma in de familie, hoe werkt dat door naar de kinderen?

Nanette Waterhout is ervaringsdeskundige, zij schrijft een blog en gedichten op psychosenet en is ambassadeur van samen sterk zonder stigma.

Inhoud workshop die zij samen met Paul de Bont zal geven.

Paul de Bont is klinisch psycholoog bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg en promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met David van den Berg en Berber van der Vleugel verrichtte hij onderzoek naar behandeling van PTSS bij mensen met psychosen. Hun onderzoek toont aan dat psychose-patiënten net als andere mensen profiteren van traumabehandeling. Het stigma dat dit te zwaar en te belastend is, mag zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom hebben deze drie onderzoekers cursusmateriaal ontwikkeld voor helpers in de geestelijke gezondheidszorg om het onderwerp trauma te gaan leren bespreken met de doelgroep van ernstig zieke psychiatrische patiënten.

Jeanny Severijns is orthopedagoog en ervaringsdeskundige. Na 10 jaar verblijf in psychiatrische instellingen greep zij de kans om weer zelfstandig te gaan wonen en, voor het eerst in haar leven, effectieve traumabehandeling te ondergaan.

Jeanny's levensverhaal

Jos de Kroon, psychiater, zal spreken over het trauma van de psychische

geboorte dat door het structuralisme naar voren wordt gebracht. Dat trauma Is ook een trauma maar wel een noodzakelijk trauma. Wanneer dit geboortetrauma niet plaatsvindt is de weg naar de psychose open. Deze opvatting lijkt zich paradoxaal te verhouden met de gangbare opvattingen over trauma, maar bij nader inzien toch ook weer niet.

Trauma en de geboorte van het zelf