Over trauma gesproken

ISPS STUDIEDAG IN 2017

(De folder van studiedag 2018 vind je in het archief, helaas is er geen verslag.)

Vrijdag 20 januari 2017 promoveerde David van den Berg aan de Vrije Universiteit op het onderzoek naar traumabehandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd. Het was een dag van belang voor de wetenschap en klinische praktijk. David verdedigde zijn proefschrift met verve en kreeg zijn doctorstitel cum laude.

Samenvatting lezing

Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR Europe senior Supervisor. Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze was past president van de European Society for Trauma & Dissociation en is huidig vice voorzitter van het AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation) en voorzitter van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie.

Samenvatting lezing.

Margreet de Pater is sociaal psychiater met pensioen. Zij werkte veel met gezinnen van mensen met een psychosen, interviewde 47 patiënten en hun families over hun vroegere levens en schreef er een boek over “de Eenzaamheid van de psychose”.

Samenvatting lezing

Nanette Waterhout is ervaringsdeskundige, zij schrijft een blog en gedichten op psychosenet en is ambassadeur van samen sterk zonder stigma.

Inhoud workshop die zij samen met Paul de Bont zal geven.

Paul de Bont is klinisch psycholoog bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg en promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met David van den Berg en Berber van der Vleugel verrichtte hij onderzoek naar behandeling van PTSS bij mensen met psychosen. Hun onderzoek toont aan dat psychose-patiënten net als andere mensen profiteren van traumabehandeling. Het stigma dat dit te zwaar en te belastend is, mag zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom hebben deze drie onderzoekers cursusmateriaal ontwikkeld voor helpers in de geestelijke gezondheidszorg om het onderwerp trauma te gaan leren bespreken met de doelgroep van ernstig zieke psychiatrische patiënten.

Jeanny Severijns is orthopedagoog en ervaringsdeskundige. Na 10 jaar verblijf in psychiatrische instellingen greep zij de kans om weer zelfstandig te gaan wonen en, voor het eerst in haar leven, effectieve traumabehandeling te ondergaan.

Jeanny's levensverhaal

Jos de Kroon, psychiater, in zijn lezing: Rondom het trauma bestaan er nogal wat problemen waarover psychiaters en psychologen het maar niet eens kunnen worden. Recent is er in de media weer een discussie opgelicht in verband met traumata en herinneringen naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Het beste wat wij hebben” door Griet op de Beeck en het optreden van de auteur in de media. Zij heeft geen enkele concrete herinnering aan het seksueel misbruik waarvan zij verslag doet maar......(klik op onderstaande link om verder te lezen) Trauma en de psychogenese van het subject