Links

Behandelaren voor mensen met problemen rond psychose

J.P.L. Leijten, psychiater-psychotherapeut

Karel Klinkenbergstraat 24, 1061 AN Amsterdam, tel. 020-4115123

Linken waaronder u andere interessante studiedagen over de psychologische benadering van psychose kunt vinden