2012 - Naar een nieuwe zorg voor mensen met een psychose


Verslag van de studiedag door Jo Smet

  • Artikel over de lezing van Luc Ciompi, Das Soteria Konzept – eine psycho- und milieutherapeutische Alternativbehandlung der akuten Psychose: Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5
  • Jannemiek Tukker: Op weg (zie hier).
  • Marius Romme: “Links” tussen de karakteristieken van de stemmen en de problemen van de stemmenhoorder (zie hier).

Personalia sprekers en voorzitter

Prof. Dr. L. Ciompi * emeritus hoogleraar psychiatrie Bern, Zwitserland. Luc Ciompi heeft in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in navolging van Loren Mosher in Bern, Zwitserland Soteriahuizen opgericht waar psychotische patiënten werden opgevangen en behandeld met psychologische behandelmethoden en lage doseringen antipsychotica.

Dr. J.A.M. de Kroon * Psychiater-psychoanalyticus. Jos de Kroon heeft een eigen praktijk in Eindhoven waar hij ook psychotici ontvangt. Op het moment is hij werkzaam in de Psychosekliniek van de GGZWNB. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de relatie tussen taal en psychose. (Link naar recent werk).

Prof. Dr. M. Romme * emeritus hoogleraar sociale psychiatrie Universiteit van Maastricht. Marius Romme is een pionier op het gebied van stemmen horen. Hij deed samen met Sandra Esscher baanbrekend onderzoek naar het horen van stemmen in de hele bevolking. Hij is medeoprichter van Hearing Voices, een wereldwijde organisatie van stemmenhoorders.

Drs. J. Tukker * Beeldend kunstenaar. Jannemiek Tukker heeft zelf acute psychosen meegemaakt en ermee leren leven. Samen met Wouter Kusters en Sam Gerrits heeft zij een boek geschreven: “Alleen, berichten uit de separeercel

WORKSHOPS:

A. ASoteria NL Concept (Han Deibert en Luc Ciompi)

B. Met wil en kracht alles onder controle (Flore Brummans)

C. De rol van veilige strijd bij het ontstaan en herstel van een psychose; boekpresentatie (Margreet de Pater) (Link naar boek).

D. Behandeling van mensen met psychotische klachten in een zelfstandige psychiatrische praktijk (Jan Leijten)

E. ACT (Assertive Community Treatment) in vroege psychosezorg; behandelen door herstelondersteuning (Pieterjan Roks en Bettina Jacobsen)

F. Psychotische stoornissen en langer durende intensieve psychotherapie: een pleidooi voor het toepassen van mentaliseren bevorderende psychotherapeutische behandeling bij mensen met psychotische stoornissen in een ambulante instelling voor geestelijke gezondheidszorg: een pilotstudie (Coriene ten Kate)

Workshops werden gegeven door:

Flore Brummans * vertegenwoordiger van stichting Wilskracht zelfhulpgroepen en vrouwenopvang

Dhr. H. Deibert * voorzitter van de stichting Soteria Nederland

Drs. B. Jacobsen * psychiater-psychotherapeut bij Pro Persona te Nijmegen en werkt in een eerste psychoseteam (zie verder bij PieterJan Roks)

Bettine Jacosen is client centered psychotherapeut en is werkzaam in een team voor behandeling bij eerste psychose

Drs. C. ten Kate * klinisch psycholoog-psychotherapeut bij Rivierduinen

Coriene ten Kate is samen met anderen sinds een jaar gestart met een pilotbehandeling voor mensen die al langere tijd kampen met psychosen en daardoor sociaal geïsoleerder komen te staan in de maatschappij. De behandeling maakt gebruik van MBT principes en is aangepast op de doelgroep.

Drs. J. Leijten * Psychiater

Jan Leijten werkt in eigen praktijk in Amsterdam en behandelt daar ook mensen met psychotische problemen.

Drs. M. de Pater * Psychiater bij de Parnassiabavogroep

Margreet de Pater werkt met gezinnen met een psychotisch lid. Zij is sinds 2007 voorzitter van het bestuur van de ISPS Nederland-Vlaanderen en lid van de Executive Committee van de International Board van de ISPS. Zij schreef recent een boek over interventies bij gezinnen met een psychotisch lid.

Drs. P. Roks * Psychiater-psychotherapeut bij de GGzE

PieterJan Roks is al jarenlang actief op het gebied van de eerste psychose. Hij is werkzaam in het ambulante psychoseteam van de GGzE. In zijn team wordt herstelondersteunende zorg geboden gedurende de zogeheten kritieke periode. Dat is de periode van 3-5 jaar na het ontstaan van de eerste psychotische symptomen, waarin duidelijk wordt wat je aan herstelondersteunende zorg nodig hebt en de verdere zorgbehoefte voorspelbaar wordt.