2010 - Psychose, eenzaamheid en identiteit

Deze zwerver gaat alleen door de wereld. Zijn contact met de grond is 2 x 2 cm2. Hij draagt windmolentjes en beschermt zijn viool, zijn boeken, plantje, keukengerei en zijn poes zorgvuldig binnen zijn jas. Hij beperkt zijn uitzicht naar voren. Waar zijn de anderen? Die zijn er niet. Hij gaat alleen zijn weg door een donker bos en behoudt daarbij een precair evenwicht.

Hoe komt het dat hij deze levensstijl heeft aangenomen? Heeft hij onaangename ervaringen met de anderen of is het gewoon zijn natuur? Welk voordeel brengt zijn levensstijl?

Over deze thema’s gaat de nieuwe studiedag van ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen.

PSYCHOSE, EENZAAMHEID EN IDENTITEIT

Is er een verband? Zo ja welk?

Dit is geen nieuw onderwerp, integendeel. Inderdaad, Bowen had het al over psychose als een gebrek aan differentiatie. Eric Erikson dacht dat een ernstige identiteitscrisis een begin van een psychose kon zijn. ‘Er zijn’ voor de persoon in crisis was de remedie. Dit onderwerp was in de decades van het brein een taboe. Maar nu is duidelijk dat, het brein voortdurend ge [mis] vormd wordt door [gebrek aan] ervaringen en dat omgevingsfactoren zoals het opgroeien in een onveilige buurt een risicofactor is.

Waarom treedt de 1e psychose zo vaak op aan de grens van de volwassenheid? Intussen is er buiten de psychiatrie om zeer veel onderzoek gedaan naar hoe adolescenten zich ontwikkelen tot weerbare volwassenen en wat het effect is van eenzaamheid. Ook binnen de psychiatrie is er op diverse plekken weer belangstelling voor het verband tussen psychose enerzijds en de relatie tussen zelf en anderen anderzijds. Het wordt hoog tijd dat totaal gescheiden onderzoekslijnen met elkaar in contact worden gebracht. Op de ISPS studiedag wordt daartoe een eerste stap gezet.

PSYCHOSE, EENZAAMHEID EN IDENTITEIT

Is er een verband, zo ja welk?

Datum: 15 maart 2010

Plaats: Het Dolhuys, Schotersingel 2, Haarlem

Georganiseerd door: ISPS1-netwerk Nederland-Vlaanderen

Kosten: zie onder

Accreditatie wordt aangevraagd voor de NVvP en de VGCt

Dagvoorzitter: Arend Jan Heerma van Voss

Hij zal vragen stellen als:

  • Wat hebben adolescenten nodig om een sterke identiteit te veroveren?
  • Wat is de invloed van eenzaamheid op het vormen van een identiteit?
  • Kan een sterke identiteit beschermen tegen een psychose?
  • Zo ja, hoe verhoudt zich de Maastrichtse stresshypothese tot dit idee?
  • Kan een psychose ook identiteitsbevorderend werken? Hebben relaties hier invloed op?
  • Kan een voor een psychose vatbaar mens de kans op psychosen verminderen door zijn relatie met anderen te
  • veranderen?

Report of the Dutch ISPS Conference on March 15th 2010 in the National Museum of Psychiatry, 75 participants

"No career hunting, just quality, and people curious listening to each other." In this way Arend Jan Heerma van Voss, former chief editor of the Dutch Journal of Mental Health characterized our conference.

The main purpose of the conference was to organize a meeting between researchers of different lines, clinicians and consumers: Inez Myin-Germeys, she does prospective research on which adolescents of a total population become psychotic later, Anna Lichtwarck-Aschoff she is an expert on normal adolescent development and researched quarrels between mothers an daughters and the effect on identity, David Fowler, who researches the cognitions on self and others of people who were psychotic, Rudy Vanderborre an analytic clinician who works with disturbed adolescents and Wouter Kusters, linguist and philosopher, who experienced psychosis himself. The conference was attended mainly by experienced community psychiatrists, social workers, psychologists and nurses working in all kind of settings, most of them busy with implementing good care for psychotic patients.