2006 - Holding bij de psychotische patiënt

Toen we enkele maanden geleden met het ISPS-bestuur op zoek gingen naar een onderwerp voor het minisymposium van vandaag, kwam het thema holding reeds zeer snel boven drijven.

Iedereen die met psychotische patiënten werkt, weet hoe moeilijk het is voor hen tot bij de psychiater of bij de psychotherapeut te komen. Meestal heeft de psychotische

patiënt zelf geen hulpvraag. En wanneer hij toch een stap heet gezet, duikt als eerste bekommernis bij de hulpverlener op: hoe bouw ik een therapeutische relatie op met deze patiënt en hoe onderhouden we het contact met hem?

Daarnaast zijn er andere kenmerken die het psychotherapeutische werk met onze psychotische patiënten bemoeilijken. Deze kenmerken hebben alle te maken met een tekort aan een transitionele ruimte die onontbeerlijk is voor emotioneel contact met een ander en dus ook voor therapie.

Wilt u meer lezen? Klikt u dan hier