2004 - minisymposium gezinsbehandeling

Het minisymposium over gezinsbehandeling begon met een verhandeling door mevrouw M. de Pater-Zijlstra, psychiater in Nieuwegein, van de ontwikkeling hiervan in de tijd. De belangrijkste stromingen en hun representanten werden in een boeiend overzicht gepresenteerd. Er waren destijds scherpe tegenstellingen tussen de vertegenwoordigers van de gezinstherapie, zoals Haley en Selvini Palazzolli versus de ontwerpers van de gezinspsycho-educatie: Goldstein, Anderson, Leff en Falloon. Maar de laatsten werkten veel meer gezinstherapeutisch dan de naam van hun methode doet vermoeden. Hun methodiek kan gekenschetst worden als gezinsgedragstherapie bij een ziek familielid. Zij besteedden zeer veel aandacht aan het contact leggen met gezinnen, ook waren zij heel serviceverlenend. Falloon bijvoorbeeld stelde zijn telefoonnummer 24 uur beschikbaar, Anderson bemiddelde bij problemen met instellingen en instanties. In de laatste cochranereview valt te lezen dat de resultaten vroeger beter waren dan nu, wellicht door het verwateren van de oorspronkelijke methode?

Klik hier om meer te lezen over deze mini-conferentie