2003- Zachte landing: psychosezorg op maat

Sinds de vijftiger jaren organiseert een groep van psychiaters en psychotherapeuten onder wie Benedetti, Lidz, Alanen, McGorry en Cullberg het driejaarlijkse Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses.In 1997 is daaruit in Londen de gelijknamige Society opgericht. Doel van de Society is het bevorderen in brede zin van psychotherapie en andere psychologische behandelwijzen van mensen met een psychose.

ISPS is wereldwijd georganiseerd en werkt als een netwerk van clinici, researchers en beleidsmakers, van zowel aanbieders als gebruikers van zorg bij psychosen.

In 2002 is een onderafdeling van ISPS voor Nederland en Vlaanderen opgericht ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen. Het doel van het Netwerk is activiteiten ontplooien binnen het kader van ISPS en haar doelstellingen in de Lage Landen. Na de eerste Netwerkconferentie in Eindhoven, die honderd bezoekers trok, is het in 2003 de beurt aan Vlaanderen de gastheer te zijn voor dit jaarlijkse evenement.

Het doet ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen veel genoegen, dat Universitair Centrum Sint-Jozef te Kortenberg deze rol op zich heeft genomen en samen met het Netwerk deze Conferentie organiseert. De Conferentie is bedoeld voor zowel zorgprofessionals als voor gebruikers van die zorg.

Zachte landing: psychosezorg op maat

Binnen ISPS heeft de in Finland door Alanen en medewerkers ontwikkelde need-adapted treatment school gemaakt. Het is een behandelvorm bij psychosen, die uitgaat van de behoeften ten aanzien van behandeling, zoals die leven bij de patiënt en diens familie. Dit in tegenstelling tot de noodzakelijke zorg, zoals die voor zorgverleners voortvloeit uit hun medische opvattingen ten aanzien van de ziekte die de psychose beschouwd wordt te zijn.