Warsaw 22/08/13

Van 22 tot 25 augustus houdt de isps een internationale conferentie in Warschau. Voor meer informatie, zie:
http://www.isps2013warsaw.pl/index.php?lang=en en de nieuwsbrief en folder beide onderaan deze pagina.


Achtergrond
Sinds de vijftiger jaren van de twintigste eeuw is dit al weer het achttiende internationale congres van ISPS. ISPS is de wereldwijde organisatie die zich inzet voor psychologische en sociale behandeling van mensen met een psychose en is daarmee het tehuis voor alle experts van over de hele wereld op dit gebied. Oorspronkelijk een initiatief van twee psychoanalytische psychiaters uit Zwitserland is ISPS uitgegroeid tot een organisatie die zich nadrukkelijk open stelt voor zorgverleners van verschillende psychotherapeutische richting: cognitieve gedragstherapie, client-centered therapie, groeps-, relatie- en gezinstherapie , psychoanalytische en psychodynamisch therapie. 

Veel psychiaters en andere zorgverleners zijn de afgelopen decennia anders tegen psychose aan gaan kijken. De categorale classificatie binnen DSM schiet volgens hen tekort de veelheid en individuele variatie van symptomen recht te doen binnen de diagnostiek en biedt te weinig ruimte om verbetering van de stoornis daarbij mee te nemen. Tenslotte vinden zij, dat de gezonde kanten van de patiënt te weinig aandacht krijgen, zodat capaciteiten en persoonlijke ontwikkeling in behandelingen te weinig ondersteund worden. Eerder dan de stoornis moet het de patient en diens omgeving zelf zijn, waarnaar de aandacht uitgaat. Geen wonder dat al in de vijftiger jaren binnen ISPS door de invloedrijke Finse onderzoekers rond Alanen de zogenaamde need-adapted treatment ontwikkeld werd. 

De laatste jaren hebben steeds meer zorggebruikers en hun familieleden aansluiting bij ISPS gevonden. De zorg wordt door hen als te beperkt en tezeer gefocust op de stoornis ervaren en zij willen een zoveel mogelijk normaal leven voor zichzelf en hun familielid. Zij spelen in toenemende mate een rol in de zorgverlening, een ontwikkeling die met de invoering van het marktgerichte zorgstelsel en de oriëntatie van de overheid op de patiënt zelf een sterke impuls gekregen heeft. De huidige samenleving stelt er ook steeds meer belang in, dat eenieder zoveel als mogelijk als burger deel neemt en dus in staat is zijn of haar burgerschap inhoud te geven. Er is dan ook een krachtige herstelbeweging aan het ontstaan - overigens niet alleen van mensen met een psychose, maar ook van mensen met een andere psychiatrische diagnose. Die wordt ondersteund door middel van wetenschappelijk onderzoek zoals het HEE-project van het Trimbosinstituut, dat verricht wordt vanuit het perspectief van patiënten en familieleden, en door de overheid die inspraak bij de zorg faciliteert – bij voorbeeld door regelgeving. Binnen ISPS is intussen sprake van een open samenwerking tussen zorggebruikers en zorgverleners met deelname van zorggebruikers aan het bestuur.

Het congres biedt naast plenaire lezingen pre-confrence-workshops van een dag, parralel-sessies en postersessies, zowel van zorgverleners, onderzoekers als zorggebruikers en hun familieleden (zie: www.isps2013warsaw.pl). De internationale congressen bieden steevast veel informatie, veel mogelijkheden voor contact en vooral ook veel inspiratie. Zoals in veel landen van de wereld is ook in Nederland en Belgie een lokale afdeling van ISPS actief: ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen). Het netwerk heeft een platform-functie voor de lage landen (zie: www.ispsnederlandvlaanderen.nl). Graag nodigen we u uit het 18e Internationale Congres bij te wonen.

Ludi Van Bouwel, psychiater
Jos de Kroon, psychiater
Wouter Kusters, filosoof-ervaringsdeskundige
Jan Leijten, psychiater
Margreet de pater, psychiater
Dirk De Wachter, psychiater

ĉ
ISPS Nederland Vlaanderen,
17 jul. 2013 11:10
Ċ
ISPS Nederland Vlaanderen,
19 apr. 2013 01:27
Comments