Studiedag 2013

Het verslag van deze studiedag staat hier.

De kanteling van de psychose, met Darian Leader

Vrijdag 3 mei 2013, Leuven campus Kortenberg, Belgie

In zijn boek ‘Wat is waanzin?’ legt Darian Leader ons uit dat waanzin helemaal niet datgene is wat wij hieronder in het algemeen verstaan. Hij leert ons dat de kenmerken van waanzin niet altijd zichtbaar of dramatisch hoeven te zijn, maar juist heel onopvallend en eigen aan de doorsnee burger. Sommige mensen zijn ‘gek’ zonder dat ze ooit gek worden. Leader onderscheidt primaire en secundaire symptomen om dit te kunnen begrijpen. De waan is het antwoord van de patiënt op een onderliggende problematiek. Men zou de waan zelfs kunnen beschouwen als een voorwaarde voor psychische gezondheid, een verklaringsmodel. Freud, Bleuler en vele anderen na hen betoogden het al: de zogenaamde onderscheidende kenmerken van waanzin zijn in feite secundaire symptomen. Ze zijn geen onderdeel van waanzin, maar een reactie erop: een poging tot zelfgenezing. Dit heeft duidelijk consequenties voor de behandeling van psychotische patiënten. Darian Leader wordt uitgenodigd om over zijn boek te vertellen. Tevens brengen ervaringdeskundigen een persoonlijke getuigenis van het moment waarop de kanteling gebeurde en de eigen levensovertuiging die stabiliserend had gewerkt plots aan het wankelen wordt gebracht. Ook een familielid, die dit van dichtbij meemaakte en ons kan helpen een verhaal te construeren, komt aan het woord. Diverse hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg worden uitgenodigd om elk vanuit hun eigen discipline (verbaal,  preverbaal of via familiewerking) een bijdrage te leveren over de manier waarop ze de psychotische symptomen begrijpen en ermee omgaan.  

Programma
 
8u30: Onthaal
9u15:  Verwelkoming door Dr. Ludi Van Bouwel
9u20:   Inleiding door Prof. Dr. Marc De Hert 
9u30:   Dr. Darian Leader: What is madness?
10u15: Miguel Van den Bedem en Michel Mestrum: Verhalen van binnen uit

11u: Pauze

11u30: Dr. Lucas Joos: “Gonna feel so good, when it’s understood” (Eels, 2013) - Reflecties op (psycho)therapie vanuit een psychiatrisch ziekenhuis
12u:   Mw. Nadine Fossion: Verloren jaren - Verstild leven
12u30: Improvisatieproject 'het muzikaal uitbreken van een psychose' door studenten muziektherapie LUCA (Leuven University College of Arts) o.l.v. Guy Remmerie, Martin Valcke en Jos De Backer.  

12u45: Lunch

Namiddagprogramma voorgezeten door Prof. Dr. Dirk De Wachter
14u:  Dhr. Jan Van Camp: De stem, stemmen
14u30: Dr. Margreet De Pater: De acute psychose, een verstoring van de waan van alle betrokkenen. 
15u:  Dr. Erik Thys: Psychose en creatie

15u30: Pauze

16u:  Muziek door studenten muziektherapie LUCA o.l.v. Guy Remmerie, Martin Valcke en Jos De Backer
16u15: Discussie met Darian Leader onder leiding van Prof. Dr. Dirk De Wachter
17u:  Afsluiting met receptie

(zie hier - en ook onderaan - de folder)

Personalia

Darian Leader is Brits psychiater/ psychoanalyticus. Oprichter van het Londense Centre for Freudian Analysis and Research. Hij publiceerde onder andere de internationale bestsellers Why Do Women Write More Letters Than They Post? (1997), Stealing the Mona Lisa (2002) en Why Do People Get Ill? (met David Corfield) (2007). Verschillende boeken zijn in het Nederlands vertaald zoals Het nieuwe zwart (2011), Wat is waanzin? (2012), De Mona Lisa stelen, wat kunst ons doet maar niet laat zien (2012).

Ludi Van Bouwel is psychiater/psychotherapeut verbonden aan de structurerende afdeling voor jonge psychotici van het UPC KU Leuven campus Kortenberg, medewerker in het vroege psychoseproject VRINT en lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. 

Marc De Hert is psychiater/psychotherapeut, professor psychiatrie, departement neurowetenschappen KU Leuven, hoofdgeneesheer UPC KU Leuven

Miguel Van den Bedem is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en bachelor in de geneeskunde.

Michel Mestrum lijdt aan schizofrenie en belijdt haar ook. Studeerde office management en talen. Hij is laureaat van de Belgische Stichting Roeping en auteur van het boek ‘De tenen van God. Mijn schizofrenie’

Lucas Joos is psychiater, diensthoofd zorgprogramma psychose PC Bethanie te Zoersel, lid sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie binnen de VVP en werkzaam in privé-praktijk

Nadine Weyts-Fossion is moeder van een zoon met een psychische aandoening en bestuurslid bij de familievereniging Similes en bij Eufami, de Europese federatie van verenigingen van familieleden van mensen met een psychische aandoening

Jos De Backer, Martin Valcke en Guy Remmerie zijn docenten aan het LUCA (Leuven University College of Arts) 

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut, diensthoofd systeem-en gezinstherapie UPC KULeuven, campus Kortenberg

Jan Van Camp is psychotherapeut /psychoanalyticus verbonden aan structurerende afdeling voor jonge psychotici van het UPC KU Leuven, docent aan het LUCA (Leuvens University College of Arts) en postgraduaat psychoanalytische therapie, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse

Margeet De Pater is sociaal-psychiater in dienst van Parnassiabavogroep, psychiater van een herstelteam in Rotterdam en schrijver van ‘De eenzaamheid van de psychose’

Erik Thys is psychiater in het UPC KU Leuven campus Kortenberg en het PSC St.-Alexius Elsene.

Locatie

UPC KU Leuven campus Kortenberg
Animatie- en vormingcentrum
Leuvensesteenweg, 517 
3070 Kortenberg
België

Inschrijven 

Inschrijving gebeurt door u aan te melden bij Tamara Vandermeiren (tamara.vandermeiren@uc-kortenberg.be) met uw naam, adres, functie en e-mail en het overschrijven van € 30 (voor ISPS-leden) of 
€ 50 (voor niet-leden) op rekeningnummer: 
 IBAN: BE 11 7785 9023 4648  
 Bic: GKCCBEBB   
met vermelding ‘studiedag Darian Leader 3 mei 2013’. 
Patiënten zijn gratis welkom doch dienen zich ook in te schrijven. 

Secretariaat en inlichtingen

Tamara Vandermeiren
Tel 0032 2 758 09 90
tamara.vandermeiren@uc-kortenberg.be

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.
Subpagina''s (1): Verslag studiedag 03/05/13
Ċ
ISPS Nederland Vlaanderen,
25 mrt. 2013 01:33
Comments