Overzicht sprekers "Nabijheid tijdens een psychotische crisis"

Jan Olav Johannesson (N): Internationaal voorzitter ISPS sinds 2015, professor psychiatry in Stavanger. Hij is actief in het veld van vroege interventie voor psychose, zowel in het klinisch werk, in de organisatie van geestelijke gezondheidszorg alsook in het onderzoek met vele internationale publicaties op zijn naam. Opgeleid in de psychodynamische psychotherapie, verdedigt hij steeds het belang van psychotherapeutische interventies voor psychose. Hij is mede stichtend lid van ISPS International en van de lokale ISPS Noorwegen. Samen met Pat McGorry is hij ook stichtend lid van IEPA (International Early Psychosis Association) in 1996. Voor beide verenigingen nam hij een belangrijke plaats in het internationale bestuur.

Lone Viste Fagerland (N): Psychiatrisch verpleegkundige en consulent psychiatrische afdeling van Helse Stavanger en medewerkster aan de film.

Silje Marie Strandberg (N): Ervaringsdeskundige en medewerkster aan de film.

Hella Demunter (B): psychiater/systeemtherapeut werkzaam op de afdeling voor psychiatrische intensieve zorgen in UPC, campus Kortenberg en in het ambulant vroege psychoseproject VRINT.

Greet Wilrycx (NL): Psychotherapeut. Deed onderzoek naar herstel en ondersteunende zorg en is lid van resilienceplus.

Marianne van de Linde (NL): Verpleegkundig specialist werkzaam bij Antes. Hoofdbehandelzaken FACT Dordrecht team 2 en Leerdam, lid van resilienceplus.

Jos De Backer (B): Muziektherapeut verbonden aan UPC, campus Kortenberg, professor aan LUCA, School of arts, campus Lemmens.

Martin Valcke (B): Docent aan LUCA, school of arts, campus Lemmens. Studenten master in muziektherapie, LUCA, School of Arts

Gunther Hannot (B): Psychiatrisch verpleegkundige in het ambulante vroege psychoseproject VRINT en in het mobiele team GGZ-Leuven-Tervuren.

Leen Lambrechts (B): Psychiatrisch verpleegkundige in het ambulante vroege psychoseproject VRINT en stagebegeleidster in de Thomas More Hogeschool voor Verpleegkunde in Mechelen.

Jeanny Severijns (NL): Ervaringsdeskundige, orthopedagoog. Bestuurslid van ISPS Netwerk Nederland Vlaanderen sinds 2016.

Arthur Sluijsmans (NL): Zorgaanbieder in groep en individueel voor mensen met psychiatrische problemen, lid van organisatie: Mensen met Mogelijkheden.

Marnix Mys (B): Hoofdverpleegkundige Largo, dagcentrum binnen de zorgprogramma's Ernstige en Langdurige Zorg en Psychosezorg, PC St. Hiëronymus, Sint-Niklaas.

Birger Van Langenhove (B): Verpleegkundige Legato, opnamedienst binnen het zorgprogramma psychosezorg, PC St.-Hiëronymus, Sint-Niklaas.

Birgit Dvaere (B): Diensthoofd, zorgprogramma psychose, PC Bethanië, Emmaus Zoersel.

Liesbeth Dockx (B): Verpleegkundig specialist cluster langdurige zorg, PC Bethanië, Emmaus Zoersel.

Bart Reynders (B): Psycholoog/ psychoanalytisch psychotherapeut werkzaam binnen zorgprogramma psychose op op opname- en behandelafdeling in PC Bethanië, Emmaus Zoersel.

Viktor Kouratovsky (NL): Klinisch psycholoog en Kinder-en Jeugdpsycholoog, Specialist NIP. Bestuurslid ISPS Lage Landen en bestuurslid voor het Expertisecentrum Transculturele Therapie (Amsterdam). Director van ExpatPsy Netherlands: psychiatrische en psychologische expertise voor expat professionals, gezinnen en studenten. Daarnaast werkzaam bij Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie Parnassia Groep en bij de Parnassia Academie als lid-specialist Interculturele psychiatrie. Ontving in 2015 de Sinbaonderscheiding voor bijdragen aan de interculturele psychologie.

Gert Wouters (B): Hoofdverpleegkundige van de psychotherapeutische afdeling voor jongvolwassenen met een psychose in UPC, campus Kortenberg en coördinator van het ambulante vroege psychoseproject VRINT, lector aan UC Leuven Limburg, departement gezondheidszorg/internationalisering. 

Müzueyyen Uzun (B): Psychiatrisch verpleegkundige werkzaam op psychotherapeutische afdelingen voor jongvolwassenen met een psycose in UPC, campus Kortenbert.

Jan De Lepeleire (B): Huisarts, diensthoofd medisch centrum UPC, campus Kortenberg. Hoogleraar huisartsgeneeskunde ACHG KULeuven. Auteur van boekenreeks over kwaliteitsvolle communicatie in de zorg.

Dirk De Wachter (B): Psychiater/systeemtherapeut werkzaam op de afdeling voor langdurige zorg in UPC, campus Kortenberg. Hoofdarts voor de Hulster, project voor beschut wonen in Leuven. Opleider systeemtherapie bij Context en docent aan de KULeuven. Tevens auteur van enkele bestsellers: Borderline Times en Liefde, een onmogelijk verlangen

Ludi Van Bouwel (B): Psychiater/psychoanalytisch therapeut werkzaam op psychotherapeutische afdeling voor jongvolwassenen met een psychose in UPC, campus Kortenberg, bij het ambulante vroege psychoseproject VRINT en in eigen praktijk te Lint. Bestuurslid van ISPS Netwerk Nederland Vlaanderen.

Ċ
ISPS Nederland Vlaanderen,
27 jun. 2016 14:21
Comments