Over trauma gesproken

De eerstvolgende lokale studiedag vindt plaats op 8 november 2017.


Inschrijven? KLIK HIER!


Plaats

GGZWNB, in ''de Sprenge'', Acaciadreef 2, Halsteren Zie Google


Samenwerkingspartners: deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met GGZWB en Resilience+

Programma:

9.00 uur inloop en koffie

9:25 uur Opening door de dagvoorzitter, Jos de Kroon

9.30 uur David van de Berg, Traumagerichte behandeling bij psychosen

10.15 uur Manoëlle Hopchet,  Psychose alleen een gevolg van traumatische ervaringen? klinische en empirische bevindingen omtrent de differentiatie tussen complexe dissociatieve stoornissen en psychose


11.00 uur pauze

11.30 uur Margreet de Pater. Trauma van de ouders hoe werkt dat door naar de kinderen, die later psychotisch worden.

12.15 uur forumdiscussie

13.00 uur lunch

14.00 Parallelle workshops met de mogelijkheid te wisselen om 15.00 uur

Nanette Waterhout  en Paul de Bont: Spreken over trauma’s bij psychosen
Jeanny Severijns: ervaringsverhaal over hoe ze de kans greep uit de GGZ te komen en te profiteren 
van traumatherapie
Manoëlle Hopchet, Meet the expert, 

16.00 uur thee

16.15 Jos de Kroon, Trauma en symbolisatie, over het trauma van de geboorte van het zelf


17.00 uur borrel                                                                                                                        Prijs: 150,-  (ISPS-leden 125,-)

GGZWNB medewerkers hebben toegang voor 75,-
Mensen met ervaring met psychose en familieleden betalen 50,-


Wegens de kosten van het overmaken naar een internationaal nummer zijn er aparte banknummers voor Nederland en België. 

Voor Nederland: Het inschrijfgeld kan worden voldaan door overmaking op rekening NL61 INGB 0009 3883 28, onder vermelding van studiedag 2017


Voor Vlaanderen:
 Het inschrijfgeld kan worden voldaan door overmaking op rekening BE87 733 0089692 94, t.n.v. ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen met vermelding studiedag 2017.De sprekers:


Vrijdag 20 januari 2017 promoveerde David van den Berg aan de Vrije Universiteit op het onderzoek naar traumabehandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd. Het was een dag van belang voor de wetenschap en klinische praktijk. David verdedigde zijn proefschrift met verve en kreeg zijn doctorstitel cum laude
Manoëlle Hopchet is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR Europe senior Supervisor. Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze was past president van de European Society for Trauma & Dissociation en is huidig vice voorzitter van het AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation) en voorzitter van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie
Margreet de Pater, is sociaal psychiater met pensioen. Zij werkte veel met gezinnen  van mensen met een psychosen, interviewde 47 patiënten en hun families over hun vroegere levens en schreef er een boek over “de Eenzaamheid van de psychose”

Nanette Waterhout is ervaringsdeskundige, zij schrijft een blog en gedichten op psychosenet en is ambassadeur van samen sterk zonder stigma.

Inhoud workshop die zij samen met Paul de Bont
zal geven.
                                                                                                            Zelfvertrouwen

Bedekt

Soms even voelbaar

Het zelfvertrouwen

Levens vatbaar

Nanette Waterhout


Paul de Bont is klinisch psycholoog bij GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg en promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met David van den Berg en Berber van der Vleugel verrichtte hij onderzoek naar behandeling van PTSS bij mensen met psychosen. Hun onderzoek toont aan dat psychose-patiënten net als andere mensen profiteren van traumabehandeling. Het stigma dat dit te zwaar en te belastend is, mag zo snel mogelijk verdwijnen. Daarom hebben deze drie onderzoekers cursusmateriaal ontwikkeld voor helpers in de geestelijke gezondheidszorg om het onderwerp trauma te gaan leren bespreken met de doelgroep van ernstig zieke psychiatrische patiënten.
Jeanny Severijns is orthopedagoog en ervaringsdeskundige. Na 10 jaar verblijf in psychiatrische instellingen greep zij de kans om weer zelfstandig te gaan wonen en, voor het eerst in haar leven, effectieve traumabehandeling te ondergaan. Samenvatting van haar ervaringsverhaal

Jos de Kroon, psychiater, zal spreken over het trauma van de psychische

geboorte dat door het structuralisme naar voren wordt gebracht. Dat trauma Is ook een trauma maar wel een noodzakelijk trauma. Wanneer dit geboortetrauma niet plaatsvindt is de weg naar de psychose open. Deze opvatting lijkt zich paradoxaal te verhouden met de gangbare opvattingen over trauma, maar bij nader inzien toch ook weer niet.

Samenvatting zie bovenstaande.