Nieuwsbrieven‎ > ‎

Nieuwsbrief 10 - 2009

Nieuwsbrief no. 10, januari 2009

Geachte leden van ISPS-netwerk Nederland-Vlaanderen,

Bijgevoegd vindt u een verslag van de ISPS netwerkbijeenkomst in Kortenberg van oktober 2008  en de notulen van de laatste bestuursvergadering.

Van ISPS internationaal komt er belangwekkend nieuws:
Van 15 tot 19 juni is er het 16e internationale ISPS congres dit maal in Kopenhagen!  http://www.isps2009.ics.dk/
Er komt naast het internationale nieuwsblad een inhoudelijk peer-reviewed blad met artikelen over psychologische behandeling van patienten met een psychotische stoornis. Het eerste exemplaar verschijn in maart 2009, met een frequentie van 2 x per jaar. Dit wordt verspreid door Routlegde aan de alle ISPS leden. De locale groepen betalen de internationale ISPS 26 dollar voor deze service

De volgende netwerkconferentie Nederland-Vlaanderen, identiteit en psychose  zal in november 2009 plaatsvinden. De volgende sprekers hebben al hun medewerking toegezegd: David Fowler, Wim Veling, Wouter Kusters

Financiën: Het bestuur heeft besloten om de contributie niet te verhogen. Weliswaar moeten we meer afdragen aan de internationale ISPS, maar onze onkosten zijn laag. Het bestuur declareert geen kosten en we corresponderen met onze leden via e-mail, ook omdat secretaressen schaars zijn tegenwoordig. We gaan wel strenger worden in wie wij nog als lid beschouwen en wie niet, namelijk alleen diegenen die bij zijn met betaling. Hun adres zal doorgegeven worden aan de internationale ISPS en aan Routledge en dus beide internationale bladen ontvangen. Binnenkort kunnen die genen van wie wij nog geen betaling ontvingen een herinneringsmail verwachten. U kunt natuurlijk ook zelf even nakijken of u bij bent met betaling en alvast het lidmaatschapsgeld overmaken voor 2009 en eventuele vorige jaren.

Met vriendelijke groeten,

 het ISPS bestuur