Nieuwsbrieven‎ > ‎

Nieuwsbrief 05 - 2005

ISPS Netwerk Nederland-Vlaanderen


Nieuwsbrief no. 5, mei 2005

ISPS-Netwerk-Symposium op 15 juni


Op 15 juni organiseert ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen een symposium "Trauma en psychose in epidemiologie en psychotherapie".  Daarop zal John Read, hoogleraar klinische psychologie uit Nieuw Zeeland een lezing geven over trauma en psychose.

Dit onderwerp komt steeds meer in de belangstelling. Op het 14e ISPS-Symposium in Melbourne  waren de plenaire bijeenkomsten  van een hele morgen gewijd aan dit onderwerp. John Read heeft daar een lezing gegeven over sexueel en fysiek  misbruik als predictoren van  hallucinaties, wanen en denkstoornissen en heeft veel over trauma en psychose gepubliceerd.  De andere sprekers van die ochtend waren Paul Mullen en Tony Morrison. Op de 2e Netwerkconferentie van ISPS- Netwerk Nederland-Vlaanderen in april 2003 in Kortenberg  heeft Marius Romme een lezing over Trauma en Psychose gegeven. Op 14 juni organiseren  de vakgroep Psychiatrie van de RU Maastricht  en het Trimbosinstituut een invitational conference over Trauma en Psychose, om tot aanbevelingen voorverdere  research en behandelrichtlijnen te komen. Tenslotte zal binnenkort een boek over trauma en psychose verschijnen onder redactie van Tony Morrison

John Read heeft zich verder bezig gehouden met stigmatisering.  Hij is mede-editor van het onlangs verschenen ISPS-boek Models of Madness en lid van het Executive Committee van ISPS. Zijn aanwezigheid staat borg voor levendige  en prikkelend e discussie.

Als discussant zullen optreden prof.dr. Marius Romme, emeritus hoogleraar Psychiatrie  en  prof. dr. Don Linszen, hoogleraar Psychotische Stoornissen aan de Universiteit van Amsterdam.

Het symposium wordt gehouden van 19.00 tot 21.30 uur in het Opleidingscentrum van de GGZ Eindhoven en de Kempen, locatie De Grote Beek. Het bestuur nodigt u graag uit daarbij aanwezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de discussie. De toegang voor leden is gratis. Andere belangstellenden  zijn van harte welkom tegen betaling van 15 Euro. Mensen, die ter plaatse lid worden, betalen geen kosten voor deelname aan het symposium.

Leden, die graag  een bijdrage zouden willen  leveren aan de invitational conference op 14 juni kunnen zich melden bij Jan Leijten (leijten.j@wolmail.nl) voor plaatsen die mogelijk dan nog beschikbaar zijn.