Wilt u meer
weten? Neem dan gerust contact op via:
info@ispsnederlandvlaanderen.nl

Bestuur ISPS in de Lage Landen:


Margreet de Pater-Zijlstra
Ludi van Bouwel
Jos de Kroon
Jeanny Severijns
Joris Corthouts
Victor Kouratovsky
Erik ThysInternationale website: www.ISPS.org