30/10 studiedag‎ > ‎

Workshop Postmes

Herstel van perceptuele coherentie bij zelfstoornissen (Casuïstiek, video en discussie)

Volgens de hypothese kan tegenstrijdige sensorische informatie (perceptuele incoherentie) leiden tot zelfstoornissen (bevreemdende ervaringen), hallucinaties en wanen (zie lezing).

Sensorische integratietherapie werd gegeven in de vorm van een protocollaire ergotherapeutisch behandeling die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor volwassenen met whiplash en chronische pijn. 
Casuïstiek: 5 volwassenen met zelfstoornissen kregen sensorische integratietherapie. Zij hadden allen een onevenwichtig sensorisch profiel. Behandeling vond plaats met het doel om zelfstoornissen of psychotische klachten te verminderen door multisensorische integratie te verbeteren. De therapie werd geïntegreerd in de behandeling van het FACT-team waarin deze personen al werden behandeld.

Resultaten: Bij 4 personen werden dankzij de therapie (reële) somatische klachten ontdekt die werden behandeld door div. medisch specialisten. Somatische én psychiatrische klachten konden worden ontrafeld. Somatische en psychiatrische klachten verminderden, realiteitsbesef groeide en het functioneren van deze personen verbeterde. Bij één persoon kon verbetering worden bereikt tijdens de therapie, maar was er onvoldoende compliance en motivatie om consolidatie te bereiken.