30/10 studiedag‎ > ‎

Lezing Postmes

Sensorische desintegratie,  desintegratie van het zelf?

Wij ontwaren onszelf en onze omgeving via zintuiglijke informatie. Via ogen en oren komt informatie tot ons, daarnaast verwerken we continu achtergrondinformatie vanuit het lichaam (huid, ledematen, uit ingewanden, evenwichtsorgaan, sensaties als pijn, druk, temperatuur, trilling, etc.). Dit multisensorisch proces wordt steeds verfijnder na de geboorte tot ver in de volwassenheid, mede dankzij de interacties van toenemende complexiteit tussen individu en omgeving. Multisensorische integratie is cruciaal voor een “normale” ervaring en “normale” communicatie met de omgeving.

-  Een grote variëteit aan verstoringen van het multisensorisch proces is aangetoond bij schizofrenie.
- “Zelfstoornissen” (abnormale ervaringen van het zelf en de omgeving) komen zeer veel voor bij schizofrenie en zijn zelfs voorspellend voor het ontstaan van de ziekte.
Een literatuurstudie werd gedaan vanuit de de vraag: is er een verband tussen gestoorde multisensorische integratie en “zelfstoornissen” bij psychose?

Conclusies: Verminderde of tegenstrijdige zintuiglijke informatie kan leiden tot een incoherent sensorium (“perceptuele incoherentie”). Vervreemdende ervaringen die voortvloeien uit perceptuele incoherentie kunnen worden beschouwd als “zelfstoornissen”. In een hypothese wordt uiteengezet hoe (onbewuste) pogingen om perceptuele incoherentie te verminderen kunnen leiden tot hallucinaties en wanen.