ISPSNETWERK DE LAGE LANDEN + de ParnassiaBavo Academie

organiseerden een studiedag

Psychose, de weg naar niemandsland en weer terug

Datum: 30 oktober 2014

Accreditatie voor de NVvP 3 punten

Accreditatie voor de FGzPt 3 punten

Accreditatie voor de RVS  6 punten


Het verslag en de PowerPoints staan in het archief


Door op de afbeelding te klikken
kunt u de flyer downloaden

Inleiding: In Madness and Modernism suggereert Sass dat waanzin te maken heeft met een staat van hyperbewustzijn samengaand met een gebrek aan contact met het lichaam en de emoties. De moderne mens die teruggeworpen wordt op zich zelf, denkt teveel over zich zelf na en kan zich zelf juist daarbij verliezen. Als dat waar is, zullen therapieën waarin de nadruk ligt op praten en denken niet direct tot gewenste resultaten leiden en moeten andere wegen gevonden worden om weer in contact te komen met directe ervaringen. Welke zijn dat? Herstelde cliënten noemen vaak lichaamsgerichte therapie, het maken van kunst , de participatie aan het maatschappelijk leven en het terugvinden van hun levensgeschiedenis als wegen die hen hielpen een goede kwaliteit van leven te bereiken.08:30 09:15 uur     

09:25–09:30 uur

09:30–10:00 uur10:00-10:30 uur


10:30-11:00 uur

11:00-11:30 uur

11:30-12:30 uur


12:30-13:00 uur

13.00-14.00 uur

14.00-15:30 uur

15:30-15:45 uur

15:45-17.15 uur

17:30 uur
Welkom en registratie

Opening door de dagvoorzitter Jos de Kroon

Margreet de Pater Hoe mensen zich zelf verliezen voor en tijdens hun psychose en hoe de psychiatrie het erger maakt. Hoe kunnen zij zich zelf terugvinden?

Ross White Introductie van de workshop Acceptance and Commitment Therapy for Psychosis (gesponsord door Cortina België)     

Koffie    

Lot Postmes Sensorische desintegratie,  desintegratie van het zelf?    

Louis Sass Experiences, Insights and Therapy. On the Implications of Knowledge of Psychotic Experience for Therapy    

Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter    

Lunch; cliënten vertonen hun schilderijen    

Ross White workshop deel 1

Louis Sass meet the expert

Lot Postmes Herstel van perceptuele coherentie bij zelfstoornissen (Casuïstiek en discussie)

Natalie Bryssinck  helpen met paarden


Theepauze

Ross White workshop deel 2

Rotterdamscentrumvoortheater: Wieisernougek? Of ik is een ander, cliënten spelen hun levensgeschiedenis, samen met professionele acteurs. (gesponsord door Bavo-Europoort).

Receptie: Margreet de Pater neemt afscheid van Bavo-Europoort

Kleine portrettengalerij


Margreet de Pater, sociaal psychiater, heeft zich haar hele professionele leven bezig gehouden met behandeling en begeleiding van cliënten die vatbaar zijn voor een psychose, samen met hun familieleden. Zij heeft haar ervaringen neergelegd in “De eenzaamheid van de psychose”. Vandaag neemt zij afscheid van de Bavo-Europoort, maar niet van de psychiatrie en zeker niet van de ISPS.
Ross White, psycholoog en Senior Lecturer aan de universiteit van Glasgow, Director of the Global Mental Health Programme. Hij deed onderzoek naar de gevoelens van hopeloosheid en depressie na een psychose. Hij geeft trainingen en workshops over de Acceptance and Commitment Therapy waarin mensen na een psychose leren omgaan met hun stressvolle ervaringen en leren hoe ze hun leven opnieuw betekenis kunnen geven. Hij geeft hierover deze middag een workshop die in twee delen uiteenvalt. Wat is ACT? Abstract


Lot Postmes, psychiater in het 1e psychoseteam GGZ Leiden. Voorheen was zij 15 jaar jeugdarts. Zij combineert beide vakgebieden in haar publicaties over verstoorde zelfbeleving en de samenhang met sensorische desintegratie (onderwerp lezing). Tijdens een workshop (in de middag) wordt casuïstiek gepresenteerd waarbij verbeterde sensorische integratie heeft geleid tot verminderde klachten door zelfstoornissen. Therapeut(en) en ervaringsdeskundige(n) vertellen en er is ruimte voor discussie.

 Louis Sass, psycholoog, bijzonder hoogleraar Department of Clinical Psychology, Rutgers University, Piscataway, New Jersey. Hij is gedurende een semester universitair docent geweest aan de universiteit van Leiden. Van zijn vele publicaties springen de volgende het meest in het oog: ‘Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought’ en het wat meer filosofisch georiënteerde ‘Delusion: Wittgenstein, Schreber and the Schizophrenic Mind’. Beide boeken handelen over hyperreflexie die de kern van schizofrenie zou zijn en de aanleiding is tot een te grote mate van zelfbewustzijn waardoor een aantal psychische functies geblokkeerd raken, zoals in extreme mate bij de katatonie het geval is. Vandaag zal Sass wat dieper ingaan op deze hyperreflexie.


Natalie Bryssinck, afgestudeerd als orthopedagoge, heeft zij enkele jaren gewerkt bij de Stichting Tragel met patiënten met probleemgedrag en autisme spectrum stoornissen. Sinds enkele jaren werkt zij op de afdeling equitherapie bij de Zeeuwse Gronden. In 2009 werd binnen ZG een methode ontwikkeld om cliënten te benaderen met behulp van paarden: equitherapie. Lees hier meer.


Paul Röttger, directeur cultuurhuis Delfshaven, regisseur en acteur, volgde zijn opleiding aan de Arnhemse Toneelschool. Hij werkte bij de Noorder Compagnie en het RO Theater. Hij speelde mee in Tartuffe en Merlijn. Na zijn overstap naar het vrije circuit speelde hij mee in Jeanne d’Arc en de Wijze Kater. In 2004 ontving hij de Erasmus speld en in 2009 een oorkonde uit handen van minister Plasterk voor het project ‘Seks in de stad’ dat ging over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit op scholen in de regio Rotterdam. Hij regisseerde samen met Dominique Mol het toneelstuk "wieisernougek", cliënten spelen hun levensgeschiedenis samen met professionele acteurs. Dit stuk is wegens groot succes geprolongeerd.Jos de Kroon, psychiater-psychoanalyticus, heeft gedurende zijn hele loopbaan zich beziggehouden met de psychose zowel in theorie als de praktijk en heeft zich daarbij laten inspireren door Jacques Lacan en Slavoj Žižek. Hij heeft verscheidene boeken geschreven
.
Ċ
ISPS Nederland Vlaanderen,
13 jul. 2014 09:22