Nieuw - Symposium "Nabijheid tijdens een psychotische crisis"

ISPS Netwerk Nederland Vlaanderen organiseert in samenwerking met UPC Leuven, campus Kortenberg, op 28 oktober 2016 een symposium met als thema: "Nabijheid tijdens een psychotische crisis."

Plaats: UPC, campus Kortenberg, congrescentrum Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.

Programma en inschrijven: Via deze link (zie onderaan pagina).

Info over sprekers: Een overzicht.

Het woord crisis verwijst naar een 'beslissend moment', een mogelijkheid tot een keerpunt waarbij men kan stilstaan bij bepaalde moeilijkheden. Het betekent een kans om het leven een nieuwe wending te geven. Tijdens een crisis is er echter vaak ook ontreddering en een grote eenzaamheid die smeekt om menselijke nabijheid ('being with'). Het klinisch werk leert ons dat psychiatrische verpleegkundigen bij uitstek de personen zijn die deze menselijke nabijheid kunnen bieden, zowel in een intramurale als een extramurale context. Psychotherapeutische houvasten en preverbale elementen spelen een belangrijke rol in deze menselijke nabijheid. Op het symposium zullen al deze aspecten aan bod komen.

Prof Jan Olav Johannessen, de huidige internationale voorzitter van ISPS, is een belangrijke voorvechter van de psychodynamische aanpak en de rol van de verpleegkundige in de therapie voor psychose in Noorwegen. Hij zal een toelichting geven over de vernieuwde guidelines voor de behandeling van psychose in Noorwegen. Tevens brengt hij Mrs Fagerland en Mrs Strandberg mee, respectievelijk verpleegkundige en ervaringsdeskundige in psychose. Zij zullen aan de hand van een film de rol van de nabijheid en de menselijke ontmoeting tussen verpleegkundige en een persoon lijdend aan een psychose toelichten. Daarnaast zullen werkers in het klinisch veld (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, muziektherapeuten) en ervaringsdeskundigen uit Vlaanderen en Nederland aan het woord komen om duidelijk te maken hoe zij deze nabijheid tijdens een psychotische crisis ervaren en vormgeven.

Wat is de ISPS?
In 1956 werd voor het eerst een International Symposium for the Psychological treatments for the Schizophrenias and other psychoses georganiseerd door Gaetano Benedetti en Christian Müller. Sindsdien wordt dit Symposium om de twee a drie jaar op wisselende locatie gehouden. Zo ontstond een wereldwijd netwerk van psychiaters, psychologen en anderen, die geïnteresseerd zijn in de psychotherapeutische behandeling van mensen met een psychose. 
Leden van dit netwerk werken aan behandelmethoden  op psychotherapeutische basis voor patiënten met een psychose en doen veel onderzoek op dit gebied. Zo is in de loop van decennia een aanzienlijke hoeveelheid expertise binnen het netwerk ontstaan.

Lid worden? Klik hier 
Als lid ontvangt u 3 x per jaar ons vaktijdschrift Psychosis!Voor de internationale site, ga naar www.isps.org
Voor meer informatie, mail ons via: info@ispsnederlandvlaanderen.nl

Afdeling Soteria zoekt een psychiater die vanuit een optimistische visie op herstel van een psychose wil werken!

Emergis, ggz in Zeeland is op zoek naar een psychiater voor de afdeling Soteria. De afdeling is volledig opgezet volgens de Soteriaprincipes, waarmee we de enige ggz instelling in het land zijn. De afdeling is een inspirerende, innovatieve werkplek en sluit goed aan bij de landelijke ontwikkelingen binnen de vroege psychose zorg. Vind je het leuk om in een kleinschalige voorziening te werken waarin de nadruk ligt op persoonlijk contact?  Bekijk de volledige vacature dan hier http://www.emergis.nl/vacatures/psychiater-soteria/